Közlekedési létesítmények statisztikája

  • Általános
  • Utak
  • Járdák
  • Kerékpárutak
Közúti csomópontok száma 7 013 db 100 %
állami kezelésű 421 db 6,00 %
önkormányzati kezelésű 4 777 db 68,12 %
egyéb kezelésű 1 815 db 25,88 %
Útszakaszok hossza 1 202,38 km 100 %
állami kezelésű szakaszok 127,63 km 10,61 %
önkormányzati kezelésű szakaszok 829,87 km 69,02 %
egyéb kezelésű szakaszok 244,88 km 20,37 %
Önkormányzati szakaszok hossza 829,87 km 100 %
belterületi szakaszok 485,66 km 58,52 %
külterületi szakaszok 344,22 km 41,48 %
Önormányzati szakaszok útkategóriái 829,87 km 100 %
főutak 23,60 km 2,84 %
gyűjtő utak 94,64 km 11,40 %
lakó utcák 368,41 km 44,39 %
kiszolgáló utak 343,23 km 41,36 %
Belterületi utak kiépítettsége 485,66 km 100 %
kiépített 485,66 km 100,00 %
kiépítetlen 0,00 km 0,00 %
Belterületi utak burkolata 485,66 km 100 %
beton 41,48 km 8,54 %
aszfalt 362,71 km 74,68 %
makadám 27,45 km 5,65 %
felületi zárás 44,16 km 9,09 %
3,12 km 0,64 %
térkő 6,21 km 1,28 %
murva 0,13 km 0,03 %
egyéb 0,39 km 0,08 %
Külterületi utak kiépítettsége 344,22 km 100 %
kiépített 200,13 km 58,14 %
kiépítetlen 144,09 km 41,86 %
Belterületi állapotok hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 13,20 % 22,96 % 29,83 % 14,70 % 19,31 %
vízelvezetés állapota 26,34 % 5,36 % 35,07 % 8,65 % 24,58 %
     
Autóbusz megállók száma: 505 db  
Vízáteresztők száma: 97 db  
Parkolók száma: 1 134 db  
Parkoló férőhelyek száma: 55 112 db  
Út feletti merev áthidalások száma: 94 db  
Kijelölt gyalogátkelőhelyek száma: 905 db  
Hidak száma: 17 db  
     
Vasúti átjárók száma 116 db 100 %
különszintű 18 db 15,52 %
sorompóval, fénysorompóval védett 41 db 35,34 %
jelzőőrös 47 db 40,52 %
biztosítás nélkül 10 db 8,62 %
Járdák hossza 587,15 km 100 %
állami kezelésű út mellett 40,47 km 4,37 %
önkormányzati kezelésű út mellet 470,34 km 77,76 %
önálló gyalogút 75,99 km 17,87 %
Járdák területe 823 603,9 m2 100 %
állami kezelésű út mellett 71 399,9 m2 8,67 %
önkormányzati kezelésű út mellet 647 904,0 m2 78,67 %
önálló gyalogút 104 300,0 m2 12,66 %
Járdák burkolata 587,15 km 100 %
beton 88,24 km 15,03 %
hengerelt aszfalt 229,75 km 39,13 %
öntött aszfalt 183,73 km 31,29 %
térkő 48,62 km 8,28 %
föld 5,69 km 0,97 %
egyéb 31,12 km 5,30 %
Önkormányzati járdák állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 19,24 % 16,44 % 53,51 % 7,96 % 2,85 %
Kerékpárutak hossza 167,57 km 100 %
önkormányzati kezelésű 155,49 km 92,79 %
állami kezelésű 5,23 km 3,12 %
Kerékpáros létesítmények jellege 155,49 km 100 %
kerékpáros aluljáró 1,05 km 0,68 %
önálló kerékpárút 54,74 km 35,21 %
kerékpársáv úttesten 2,06 km 1,32 %
kerékpársáv járdán 30,95 km 19,90 %
közös gyalogos és kerékpárút 19,56 km 12,58 %
egyirányú utcában megengedett ellenirányú kerékpározás 1,24 km 0,80 %
nyitott kerékpársáv 0,22 km 0,14 %
kerékpár nyom 45,68 km 29,38 %
Kerékpáros létesítmények burkolata 155,49 km 100 %
beton 0,24 km 0,16 %
hengerelt aszfalt 111,75 km 71,87 %
öntött aszfalt 19,60 km 12,61 %
térkő 20,32 km 13,07 %
egyéb 3,58 km 2,30 %
Kerékpáros létesítmények állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
  39,33 % 18,77 % 38,74 % 2,78 % 0,37 %