Közlekedési létesítmények statisztikája

  • Általános
  • Utak
  • Járdák
  • Kerékpárutak
Közúti csomópontok száma 6 950 db 100 %
állami kezelésű 421 db 6,06 %
önkormányzati kezelésű 4 728 db 68,03 %
egyéb kezelésű 1 801 db 25,91 %
Útszakaszok hossza 1 197,49 km 100 %
állami kezelésű szakaszok 127,62 km 10,66 %
önkormányzati kezelésű szakaszok 827,50 km 69,10 %
egyéb kezelésű szakaszok 242,37 km 20,24 %
Önkormányzati szakaszok hossza 827,50 km 100 %
belterületi szakaszok 484,29 km 58,52 %
külterületi szakaszok 343,21 km 41,48 %
Önormányzati szakaszok útkategóriái 827,50 km 100 %
főutak 23,59 km 2,85 %
gyűjtő utak 94,66 km 11,44 %
lakó utcák 367,49 km 44,41 %
kiszolgáló utak 341,76 km 41,30 %
Belterületi utak kiépítettsége 484,29 km 100 %
kiépített 484,29 km 100,00 %
kiépítetlen 0,00 km 0,00 %
Belterületi utak burkolata 484,29 km 100 %
beton 41,58 km 8,59 %
aszfalt 361,49 km 74,64 %
makadám 27,21 km 5,62 %
felületi zárás 44,17 km 9,12 %
3,12 km 0,64 %
térkő 6,21 km 1,28 %
murva 0,13 km 0,03 %
egyéb 0,39 km 0,08 %
Külterületi utak kiépítettsége 343,21 km 100 %
kiépített 199,14 km 58,02 %
kiépítetlen 144,07 km 41,98 %
Belterületi állapotok hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 13,15 % 23,01 % 29,84 % 14,61 % 19,39 %
vízelvezetés állapota 26,35 % 5,36 % 35,10 % 8,52 % 24,66 %
     
Autóbusz megállók száma: 505 db  
Vízáteresztők száma: 97 db  
Parkolók száma: 1 112 db  
Parkoló férőhelyek száma: 54 507 db  
Út feletti merev áthidalások száma: 94 db  
Kijelölt gyalogátkelőhelyek száma: 902 db  
Hidak száma: 17 db  
     
Vasúti átjárók száma 116 db 100 %
különszintű 18 db 15,52 %
sorompóval, fénysorompóval védett 41 db 35,34 %
jelzőőrös 47 db 40,52 %
biztosítás nélkül 10 db 8,62 %
Járdák hossza 583,87 km 100 %
állami kezelésű út mellett 40,47 km 4,40 %
önkormányzati kezelésű út mellet 470,06 km 77,79 %
önálló gyalogút 72,98 km 17,80 %
Járdák területe 819 082,2 m2 100 %
állami kezelésű út mellett 71 377,9 m2 8,71 %
önkormányzati kezelésű út mellet 647 666,3 m2 79,07 %
önálló gyalogút 100 038,0 m2 12,21 %
Járdák burkolata 583,87 km 100 %
beton 88,15 km 15,10 %
hengerelt aszfalt 229,48 km 39,30 %
öntött aszfalt 182,14 km 31,20 %
térkő 47,32 km 8,10 %
föld 5,69 km 0,97 %
egyéb 31,10 km 5,33 %
Önkormányzati járdák állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 19,33 % 16,46 % 53,34 % 8,01 % 2,86 %
Kerékpárutak hossza 166,86 km 100 %
önkormányzati kezelésű 153,56 km 92,03 %
állami kezelésű 5,23 km 3,14 %
Kerékpáros létesítmények jellege 153,56 km 100 %
kerékpáros aluljáró 1,05 km 0,69 %
önálló kerékpárút 53,21 km 34,65 %
kerékpársáv úttesten 2,06 km 1,34 %
kerékpársáv járdán 30,84 km 20,08 %
közös gyalogos és kerékpárút 19,22 km 12,52 %
egyirányú utcában megengedett ellenirányú kerékpározás 1,24 km 0,81 %
nyitott kerékpársáv 0,22 km 0,14 %
kerékpár nyom 45,73 km 29,78 %
Kerékpáros létesítmények burkolata 153,56 km 100 %
beton 0,25 km 0,16 %
hengerelt aszfalt 109,90 km 71,57 %
öntött aszfalt 19,63 km 12,78 %
térkő 20,20 km 13,15 %
egyéb 3,59 km 2,34 %
Kerékpáros létesítmények állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
  39,00 % 18,51 % 39,28 % 2,83 % 0,38 %