Közlekedési létesítmények statisztikája

  • Általános
  • Utak
  • Járdák
  • Kerékpárutak
Közúti csomópontok száma 6 908 db 100 %
állami kezelésű 418 db 6,05 %
önkormányzati kezelésű 4 726 db 68,41 %
egyéb kezelésű 1 764 db 25,54 %
Útszakaszok hossza 1 191,86 km 100 %
állami kezelésű szakaszok 127,62 km 10,71 %
önkormányzati kezelésű szakaszok 825,80 km 69,29 %
egyéb kezelésű szakaszok 238,45 km 20,01 %
Önkormányzati szakaszok hossza 825,80 km 100 %
belterületi szakaszok 482,15 km 58,39 %
külterületi szakaszok 343,65 km 41,61 %
Önormányzati szakaszok útkategóriái 825,80 km 100 %
főutak 23,56 km 2,85 %
gyűjtő utak 94,66 km 11,46 %
lakó utcák 364,69 km 44,16 %
kiszolgáló utak 342,88 km 41,52 %
Belterületi utak kiépítettsége 482,15 km 100 %
kiépített 482,15 km 100,00 %
kiépítetlen 0,00 km 0,00 %
Belterületi utak burkolata 482,15 km 100 %
beton 7,55 km 1,57 %
aszfalt 349,38 km 72,46 %
makadám 24,72 km 5,13 %
felületi zárás 38,57 km 8,00 %
3,71 km 0,77 %
térkő 6,21 km 1,29 %
murva 10,72 km 2,22 %
egyéb 41,31 km 8,57 %
Külterületi utak kiépítettsége 343,65 km 100 %
kiépített 199,63 km 58,09 %
kiépítetlen 144,01 km 41,91 %
Belterületi állapotok hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 13,16 % 23,29 % 28,28 % 14,17 % 21,11 %
vízelvezetés állapota 27,21 % 5,02 % 34,67 % 7,92 % 25,18 %
     
Autóbusz megállók száma: 505 db  
Vízáteresztők száma: 97 db  
Parkolók száma: 1 055 db  
Parkoló férőhelyek száma: 51 701 db  
Út feletti merev áthidalások száma: 94 db  
Kijelölt gyalogátkelőhelyek száma: 878 db  
Hidak száma: 17 db  
     
Vasúti átjárók száma 116 db 100 %
különszintű 18 db 15,52 %
sorompóval, fénysorompóval védett 41 db 35,34 %
jelzőőrös 47 db 40,52 %
biztosítás nélkül 10 db 8,62 %
Járdák hossza 572,50 km 100 %
állami kezelésű út mellett 36,72 km 4,23 %
önkormányzati kezelésű út mellet 467,35 km 78,29 %
önálló gyalogút 68,16 km 17,48 %
Járdák területe 798 718,5 m2 100 %
állami kezelésű út mellett 64 371,9 m2 8,06 %
önkormányzati kezelésű út mellet 643 795,6 m2 80,60 %
önálló gyalogút 90 551,0 m2 11,34 %
Járdák burkolata 572,50 km 100 %
beton 89,03 km 15,55 %
hengerelt aszfalt 225,85 km 39,45 %
öntött aszfalt 178,64 km 31,20 %
térkő 43,83 km 7,66 %
föld 6,18 km 1,08 %
egyéb 28,99 km 5,06 %
Önkormányzati járdák állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 18,54 % 16,30 % 53,71 % 8,38 % 3,07 %
Kerékpárutak hossza 156,10 km 100 %
önkormányzati kezelésű 147,70 km 94,62 %
állami kezelésű 2,46 km 1,58 %
Kerékpáros létesítmények jellege 147,70 km 100 %
kerékpáros aluljáró 0,46 km 0,31 %
önálló kerékpárút 50,91 km 34,47 %
kerékpársáv úttesten 2,06 km 1,40 %
kerékpársáv járdán 30,52 km 20,66 %
közös gyalogos és kerékpárút 16,53 km 11,19 %
egyirányú utcában megengedett ellenirányú kerékpározás 1,00 km 0,68 %
nyitott kerékpársáv 0,22 km 0,15 %
kerékpár nyom 46,00 km 31,14 %
Kerékpáros létesítmények burkolata 147,70 km 100 %
beton 0,25 km 0,17 %
hengerelt aszfalt 106,87 km 72,35 %
öntött aszfalt 17,52 km 11,86 %
térkő 19,89 km 13,47 %
egyéb 3,17 km 2,15 %
Kerékpáros létesítmények állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
  39,11 % 18,88 % 38,64 % 2,98 % 0,40 %