Közlekedési létesítmények statisztikája

  • Általános
  • Utak
  • Járdák
  • Kerékpárutak
Közúti csomópontok száma 6 901 db 100 %
állami kezelésű 418 db 6,06 %
önkormányzati kezelésű 4 718 db 68,37 %
egyéb kezelésű 1 765 db 25,58 %
Útszakaszok hossza 1 191,81 km 100 %
állami kezelésű szakaszok 127,62 km 10,71 %
önkormányzati kezelésű szakaszok 825,56 km 69,27 %
egyéb kezelésű szakaszok 238,56 km 20,02 %
Önkormányzati szakaszok hossza 825,56 km 100 %
belterületi szakaszok 481,92 km 58,38 %
külterületi szakaszok 343,64 km 41,62 %
Önormányzati szakaszok útkategóriái 825,56 km 100 %
főutak 23,54 km 2,85 %
gyűjtő utak 94,70 km 11,47 %
lakó utcák 364,67 km 44,17 %
kiszolgáló utak 342,65 km 41,51 %
Belterületi utak kiépítettsége 481,92 km 100 %
kiépített 481,92 km 100,00 %
kiépítetlen 0,00 km 0,00 %
Belterületi utak burkolata 481,92 km 100 %
beton 7,63 km 1,58 %
aszfalt 347,94 km 72,20 %
makadám 24,88 km 5,16 %
felületi zárás 39,63 km 8,22 %
3,40 km 0,71 %
térkő 6,25 km 1,30 %
murva 10,57 km 2,19 %
egyéb 41,64 km 8,64 %
Külterületi utak kiépítettsége 343,64 km 100 %
kiépített 199,63 km 58,09 %
kiépítetlen 144,01 km 41,91 %
Belterületi állapotok hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 13,02 % 23,41 % 28,62 % 14,35 % 20,61 %
vízelvezetés állapota 27,25 % 5,00 % 34,69 % 7,93 % 25,13 %
     
Autóbusz megállók száma: 505 db  
Vízáteresztők száma: 97 db  
Parkolók száma: 1 053 db  
Parkoló férőhelyek száma: 51 610 db  
Út feletti merev áthidalások száma: 94 db  
Kijelölt gyalogátkelőhelyek száma: 878 db  
Hidak száma: 17 db  
     
Vasúti átjárók száma 116 db 100 %
különszintű 18 db 15,52 %
sorompóval, fénysorompóval védett 41 db 35,34 %
jelzőőrös 47 db 40,52 %
biztosítás nélkül 10 db 8,62 %
Járdák hossza 569,13 km 100 %
állami kezelésű út mellett 36,72 km 4,25 %
önkormányzati kezelésű út mellet 464,33 km 78,24 %
önálló gyalogút 67,73 km 17,50 %
Járdák területe 801 181,8 m2 100 %
állami kezelésű út mellett 64 371,9 m2 8,03 %
önkormányzati kezelésű út mellet 646 257,0 m2 80,66 %
önálló gyalogút 90 552,9 m2 11,30 %
Járdák burkolata 569,13 km 100 %
beton 88,24 km 15,51 %
hengerelt aszfalt 223,91 km 39,34 %
öntött aszfalt 178,64 km 31,39 %
térkő 43,24 km 7,60 %
föld 6,18 km 1,08 %
egyéb 28,92 km 5,08 %
Önkormányzati járdák állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 18,23 % 16,36 % 53,85 % 8,47 % 3,09 %
Kerékpárutak hossza 155,69 km 100 %
önkormányzati kezelésű 147,83 km 94,95 %
állami kezelésű 2,46 km 1,58 %
Kerékpáros létesítmények jellege 147,83 km 100 %
kerékpáros aluljáró 0,46 km 0,31 %
önálló kerékpárút 51,18 km 34,62 %
kerékpársáv úttesten 2,06 km 1,39 %
kerékpársáv járdán 30,17 km 20,41 %
közös gyalogos és kerékpárút 16,45 km 11,12 %
egyirányú utcában megengedett ellenirányú kerékpározás 1,04 km 0,71 %
nyitott kerékpársáv 0,22 km 0,15 %
kerékpár nyom 46,25 km 31,29 %
Kerékpáros létesítmények burkolata 147,83 km 100 %
beton 0,25 km 0,17 %
hengerelt aszfalt 106,94 km 72,34 %
öntött aszfalt 17,51 km 11,84 %
térkő 19,96 km 13,50 %
egyéb 3,18 km 2,15 %
Kerékpáros létesítmények állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
  39,03 % 18,85 % 38,78 % 2,94 % 0,39 %