Közlekedési létesítmények statisztikája

  • Általános
  • Utak
  • Járdák
  • Kerékpárutak
Közúti csomópontok száma 6 907 db 100 %
állami kezelésű 420 db 6,08 %
önkormányzati kezelésű 4 723 db 68,38 %
egyéb kezelésű 1 764 db 25,54 %
Útszakaszok hossza 1 192,28 km 100 %
állami kezelésű szakaszok 127,62 km 10,70 %
önkormányzati kezelésű szakaszok 826,05 km 69,28 %
egyéb kezelésű szakaszok 238,62 km 20,01 %
Önkormányzati szakaszok hossza 826,05 km 100 %
belterületi szakaszok 482,38 km 58,40 %
külterületi szakaszok 343,67 km 41,60 %
Önormányzati szakaszok útkategóriái 826,05 km 100 %
főutak 23,56 km 2,85 %
gyűjtő utak 94,65 km 11,46 %
lakó utcák 364,87 km 44,17 %
kiszolgáló utak 342,97 km 41,52 %
Belterületi utak kiépítettsége 482,38 km 100 %
kiépített 482,38 km 100,00 %
kiépítetlen 0,00 km 0,00 %
Belterületi utak burkolata 482,38 km 100 %
beton 7,55 km 1,56 %
aszfalt 349,55 km 72,46 %
makadám 24,72 km 5,12 %
felületi zárás 38,57 km 8,00 %
3,72 km 0,77 %
térkő 6,21 km 1,29 %
murva 10,72 km 2,22 %
egyéb 41,35 km 8,57 %
Külterületi utak kiépítettsége 343,67 km 100 %
kiépített 199,63 km 58,09 %
kiépítetlen 144,04 km 41,91 %
Belterületi állapotok hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 13,17 % 23,28 % 28,29 % 14,16 % 21,10 %
vízelvezetés állapota 27,22 % 5,02 % 34,66 % 7,92 % 25,18 %
     
Autóbusz megállók száma: 505 db  
Vízáteresztők száma: 97 db  
Parkolók száma: 1 057 db  
Parkoló férőhelyek száma: 51 750 db  
Út feletti merev áthidalások száma: 94 db  
Kijelölt gyalogátkelőhelyek száma: 878 db  
Hidak száma: 17 db  
     
Vasúti átjárók száma 116 db 100 %
különszintű 18 db 15,52 %
sorompóval, fénysorompóval védett 41 db 35,34 %
jelzőőrös 47 db 40,52 %
biztosítás nélkül 10 db 8,62 %
Járdák hossza 572,75 km 100 %
állami kezelésű út mellett 36,72 km 4,27 %
önkormányzati kezelésű út mellet 467,59 km 78,26 %
önálló gyalogút 68,18 km 17,47 %
Járdák területe 799 154,0 m2 100 %
állami kezelésű út mellett 64 371,9 m2 8,06 %
önkormányzati kezelésű út mellet 644 192,1 m2 80,61 %
önálló gyalogút 90 590,0 m2 11,34 %
Járdák burkolata 572,75 km 100 %
beton 89,03 km 15,54 %
hengerelt aszfalt 225,93 km 39,45 %
öntött aszfalt 178,66 km 31,19 %
térkő 43,94 km 7,67 %
föld 6,18 km 1,08 %
egyéb 29,03 km 5,07 %
Önkormányzati járdák állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 18,57 % 16,29 % 53,70 % 8,38 % 3,06 %
Kerékpárutak hossza 156,10 km 100 %
önkormányzati kezelésű 147,70 km 94,62 %
állami kezelésű 2,46 km 1,58 %
Kerékpáros létesítmények jellege 147,70 km 100 %
kerékpáros aluljáró 0,46 km 0,31 %
önálló kerékpárút 50,92 km 34,48 %
kerékpársáv úttesten 2,06 km 1,40 %
kerékpársáv járdán 30,53 km 20,67 %
közös gyalogos és kerékpárút 16,54 km 11,20 %
egyirányú utcában megengedett ellenirányú kerékpározás 1,00 km 0,68 %
nyitott kerékpársáv 0,22 km 0,15 %
kerékpár nyom 45,96 km 31,12 %
Kerékpáros létesítmények burkolata 147,70 km 100 %
beton 0,25 km 0,17 %
hengerelt aszfalt 106,83 km 72,33 %
öntött aszfalt 17,52 km 11,86 %
térkő 19,92 km 13,49 %
egyéb 3,18 km 2,15 %
Kerékpáros létesítmények állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
  39,13 % 18,87 % 38,63 % 2,98 % 0,40 %