Közlekedési létesítmények statisztikája

  • Általános
  • Utak
  • Járdák
  • Kerékpárutak
Közúti csomópontok száma 6 888 db 100 %
állami kezelésű 418 db 6,07 %
önkormányzati kezelésű 4 722 db 68,55 %
egyéb kezelésű 1 748 db 25,38 %
Útszakaszok hossza 1 187,11 km 100 %
állami kezelésű szakaszok 127,19 km 10,71 %
önkormányzati kezelésű szakaszok 822,55 km 69,29 %
egyéb kezelésű szakaszok 237,37 km 20,00 %
Önkormányzati szakaszok hossza 822,55 km 100 %
belterületi szakaszok 515,53 km 62,68 %
külterületi szakaszok 307,02 km 37,32 %
Önormányzati szakaszok útkategóriái 822,55 km 100 %
főutak 23,60 km 2,87 %
gyűjtő utak 94,00 km 11,43 %
lakó utcák 365,46 km 44,43 %
kiszolgáló utak 339,49 km 41,27 %
Belterületi utak kiépítettsége 515,53 km 100 %
kiépített 515,53 km 100,00 %
kiépítetlen 0,00 km 0,00 %
Belterületi utak burkolata 515,53 km 100 %
beton 7,70 km 1,49 %
aszfalt 351,71 km 68,22 %
makadám 23,78 km 4,61 %
felületi zárás 47,95 km 9,30 %
3,11 km 0,60 %
térkő 7,38 km 1,43 %
murva 15,00 km 2,91 %
egyéb 58,90 km 11,42 %
Külterületi utak kiépítettsége 307,02 km 100 %
kiépített 153,17 km 49,89 %
kiépítetlen 153,85 km 50,11 %
Belterületi állapotok hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 14,11 % 25,43 % 26,30 % 12,83 % 21,33 %
vízelvezetés állapota 29,08 % 4,64 % 36,80 % 6,06 % 23,42 %
     
Autóbusz megállók száma: 505 db  
Vízáteresztők száma: 97 db  
Parkolók száma: 1 032 db  
Parkoló férőhelyek száma: 50 332 db  
Út feletti merev áthidalások száma: 94 db  
Kijelölt gyalogátkelőhelyek száma: 876 db  
Hidak száma: 17 db  
     
Vasúti átjárók száma 116 db 100 %
különszintű 18 db 15,52 %
sorompóval, fénysorompóval védett 41 db 35,34 %
jelzőőrös 47 db 40,52 %
biztosítás nélkül 10 db 8,62 %
Járdák hossza 565,33 km 100 %
állami kezelésű út mellett 34,03 km 4,28 %
önkormányzati kezelésű út mellet 465,10 km 78,01 %
önálló gyalogút 65,97 km 17,71 %
Járdák területe 791 790,9 m2 100 %
állami kezelésű út mellett 62 194,1 m2 7,85 %
önkormányzati kezelésű út mellet 641 182,4 m2 80,98 %
önálló gyalogút 88 414,4 m2 11,17 %
Járdák burkolata 565,33 km 100 %
beton 93,33 km 16,51 %
hengerelt aszfalt 220,74 km 39,05 %
öntött aszfalt 178,62 km 31,60 %
térkő 41,38 km 7,32 %
föld 4,29 km 0,76 %
egyéb 26,98 km 4,77 %
Önkormányzati járdák állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 16,92 % 16,31 % 54,62 % 9,14 % 3,00 %
Kerékpárutak hossza 154,99 km 100 %
önkormányzati kezelésű 147,68 km 95,29 %
állami kezelésű 2,46 km 1,59 %
Kerékpáros létesítmények jellege 147,68 km 100 %
kerékpáros aluljáró 0,47 km 0,31 %
önálló kerékpárút 52,77 km 35,73 %
kerékpársáv úttesten 2,23 km 1,51 %
kerékpársáv járdán 27,86 km 18,87 %
közös gyalogos és kerékpárút 16,91 km 11,45 %
egyirányú utcában megengedett ellenirányú kerékpározás 1,04 km 0,71 %
nyitott kerékpársáv 0,22 km 0,15 %
kerékpár nyom 46,19 km 31,28 %
Kerékpáros létesítmények burkolata 147,68 km 100 %
beton 0,32 km 0,22 %
hengerelt aszfalt 105,99 km 71,77 %
öntött aszfalt 18,60 km 12,60 %
térkő 19,59 km 13,27 %
egyéb 3,17 km 2,15 %
Kerékpáros létesítmények állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
  38,49 % 18,85 % 39,25 % 3,01 % 0,40 %