Közlekedési létesítmények statisztikája

  • Általános
  • Utak
  • Járdák
  • Kerékpárutak
Közúti csomópontok száma 6 891 db 100 %
állami kezelésű 418 db 6,07 %
önkormányzati kezelésű 4 725 db 68,57 %
egyéb kezelésű 1 748 db 25,37 %
Útszakaszok hossza 1 187,00 km 100 %
állami kezelésű szakaszok 127,19 km 10,71 %
önkormányzati kezelésű szakaszok 822,47 km 69,29 %
egyéb kezelésű szakaszok 237,35 km 20,00 %
Önkormányzati szakaszok hossza 822,47 km 100 %
belterületi szakaszok 481,78 km 58,58 %
külterületi szakaszok 340,69 km 41,42 %
Önormányzati szakaszok útkategóriái 822,47 km 100 %
főutak 23,53 km 2,86 %
gyűjtő utak 94,28 km 11,46 %
lakó utcák 364,89 km 44,36 %
kiszolgáló utak 339,77 km 41,31 %
Belterületi utak kiépítettsége 481,78 km 100 %
kiépített 481,78 km 100,00 %
kiépítetlen 0,00 km 0,00 %
Belterületi utak burkolata 481,78 km 100 %
beton 7,73 km 1,61 %
aszfalt 344,91 km 71,59 %
makadám 21,46 km 4,45 %
felületi zárás 42,96 km 8,92 %
3,08 km 0,64 %
térkő 7,18 km 1,49 %
murva 10,14 km 2,10 %
egyéb 44,32 km 9,20 %
Külterületi utak kiépítettsége 340,69 km 100 %
kiépített 184,43 km 54,13 %
kiépítetlen 156,26 km 45,87 %
Belterületi állapotok hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 14,28 % 25,21 % 26,40 % 13,04 % 21,07 %
vízelvezetés állapota 28,82 % 4,72 % 36,71 % 6,26 % 23,49 %
     
Autóbusz megállók száma: 505 db  
Vízáteresztők száma: 97 db  
Parkolók száma: 1 046 db  
Parkoló férőhelyek száma: 51 221 db  
Út feletti merev áthidalások száma: 94 db  
Kijelölt gyalogátkelőhelyek száma: 877 db  
Hidak száma: 17 db  
     
Vasúti átjárók száma 116 db 100 %
különszintű 18 db 15,52 %
sorompóval, fénysorompóval védett 41 db 35,34 %
jelzőőrös 47 db 40,52 %
biztosítás nélkül 10 db 8,62 %
Járdák hossza 563,68 km 100 %
állami kezelésű út mellett 34,03 km 4,27 %
önkormányzati kezelésű út mellet 461,30 km 77,83 %
önálló gyalogút 68,12 km 17,89 %
Járdák területe 788 412,2 m2 100 %
állami kezelésű út mellett 62 184,9 m2 7,89 %
önkormányzati kezelésű út mellet 635 347,4 m2 80,59 %
önálló gyalogút 90 879,9 m2 11,53 %
Járdák burkolata 563,68 km 100 %
beton 90,93 km 16,13 %
hengerelt aszfalt 217,20 km 38,53 %
öntött aszfalt 182,10 km 32,31 %
térkő 41,90 km 7,43 %
föld 4,04 km 0,72 %
egyéb 27,51 km 4,88 %
Önkormányzati járdák állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 16,65 % 16,50 % 54,78 % 9,18 % 2,87 %
Kerékpárutak hossza 154,70 km 100 %
önkormányzati kezelésű 147,39 km 95,28 %
állami kezelésű 2,46 km 1,59 %
Kerékpáros létesítmények jellege 147,39 km 100 %
kerékpáros aluljáró 0,46 km 0,31 %
önálló kerékpárút 52,43 km 35,57 %
kerékpársáv úttesten 2,23 km 1,51 %
kerékpársáv járdán 27,73 km 18,81 %
közös gyalogos és kerékpárút 16,91 km 11,47 %
egyirányú utcában megengedett ellenirányú kerékpározás 1,04 km 0,71 %
nyitott kerékpársáv 0,22 km 0,15 %
kerékpár nyom 46,38 km 31,46 %
Kerékpáros létesítmények burkolata 147,39 km 100 %
beton 0,33 km 0,22 %
hengerelt aszfalt 106,09 km 71,98 %
öntött aszfalt 18,32 km 12,43 %
térkő 19,49 km 13,22 %
egyéb 3,17 km 2,15 %
Kerékpáros létesítmények állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
  38,36 % 18,82 % 39,41 % 3,02 % 0,40 %