Közlekedési létesítmények statisztikája

  • Általános
  • Utak
  • Járdák
  • Kerékpárutak
Közúti csomópontok száma 6 764 db 100 %
állami kezelésű 416 db 6,15 %
önkormányzati kezelésű 4 596 db 67,95 %
egyéb kezelésű 1 752 db 25,90 %
Útszakaszok hossza 6 722,76 km 100 %
állami kezelésű szakaszok 129,33 km 1,92 %
önkormányzati kezelésű szakaszok 6358,85 km 94,59 %
egyéb kezelésű szakaszok 234,58 km 3,49 %
Önkormányzati szakaszok hossza 6358,85 km 100 %
belterületi szakaszok 6071,45 km 95,48 %
külterületi szakaszok 287,40 km 4,52 %
Önormányzati szakaszok útkategóriái 6358,85 km 100 %
főutak 22,22 km 0,35 %
gyűjtő utak 93,90 km 1,48 %
lakó utcák 5 927,47 km 93,22 %
kiszolgáló utak 315,26 km 4,96 %
Belterületi utak kiépítettsége 6 071,45 km 100 %
kiépített 6 071,45 km 100,00 %
kiépítetlen 0,00 km 0,00 %
Belterületi utak burkolata 6 071,45 km 100 %
beton 7,77 km 0,13 %
aszfalt 5 908,66 km 97,32 %
makadám 22,55 km 0,37 %
felületi zárás 48,51 km 0,80 %
2,50 km 0,04 %
térkő 8,23 km 0,14 %
murva 13,74 km 0,23 %
egyéb 59,51 km 0,98 %
Külterületi utak kiépítettsége 287,40 km 100 %
kiépített 133,35 km 46,40 %
kiépítetlen 154,06 km 53,60 %
Belterületi állapotok hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 91,87 % 2,45 % 2,52 % 1,11 % 2,04 %
vízelvezetés állapota 2,98 % 0,29 % 3,30 % 0,47 % 92,96 %
     
Autóbusz megállók száma: 503 db  
Vízáteresztők száma: 97 db  
Parkolók száma: 916 db  
Parkoló férőhelyek száma: 43 018 db  
Út feletti merev áthidalások száma: 94 db  
Kijelölt gyalogátkelőhelyek száma: 806 db  
Hidak száma: 17 db  
     
Vasúti átjárók száma 110 db 100 %
különszintű 17 db 15,45 %
sorompóval, fénysorompóval védett 42 db 38,18 %
jelzőőrös 41 db 37,27 %
biztosítás nélkül 10 db 9,09 %
Járdák hossza 563,64 km 100 %
állami kezelésű út mellett 33,65 km 4,57 %
önkormányzati kezelésű út mellet 473,70 km 79,07 %
önálló gyalogút 56,01 km 16,36 %
Járdák területe 791 775,0 m2 100 %
állami kezelésű út mellett 59 579,7 m2 7,52 %
önkormányzati kezelésű út mellet 656 548,3 m2 82,92 %
önálló gyalogút 75 647,0 m2 9,55 %
Járdák burkolata 563,64 km 100 %
beton 93,17 km 16,53 %
hengerelt aszfalt 223,38 km 39,63 %
öntött aszfalt 178,60 km 31,69 %
térkő 45,76 km 8,12 %
föld 4,41 km 0,78 %
egyéb 18,32 km 3,25 %
Önkormányzati járdák állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
burkolatok állapota 17,89 % 15,94 % 53,86 % 8,84 % 3,45 %
Kerékpárutak hossza 154,24 km 100 %
önkormányzati kezelésű 151,53 km 98,24 %
egyéb kezelésű 2,71 km 1,76 %
Kerékpáros létesítmények jellege 151,13 km 100 %
kerékpáros aluljáró 0,45 km 0,30 %
önálló kerékpárút 56,96 km 37,69 %
kerékpársáv úttesten 2,18 km 1,44 %
kerékpársáv járdán 27,28 km 18,05 %
közös gyalogos és kerékpárút 16,64 km 11,01 %
egyirányú utcában megengedett ellenirányú kerékpározás 1,07 km 0,71 %
nyitott kerékpársáv 0,22 km 0,14 %
kerékpár nyom 46,35 km 30,67 %
Kerékpáros létesítmények burkolata 151,53 km 100 %
beton 0,86 km 0,57 %
hengerelt aszfalt 112,35 km 74,15 %
öntött aszfalt 15,17 km 10,01 %
térkő 19,87 km 13,11 %
egyéb 3,28 km 2,17 %
Kerékpáros létesítmények állapota hibátlan közepes tűrhető rossz
  43,16 % 17,48 % 35,92 % 3,04 % 0,40 %